Skip to main content
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ทำไมต้องเรา

Expertise

เรามีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และมีความเข้าใจลึกซึ้งในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารอนุรักษ์พลังงาน สามารถให้คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้า

Customer concentricity

ความพึงพอใจของลูกค้าคือลำดับความสำคัญของเรา พวกเราพยายามที่จะเข้าใจความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าและปรับการบริการของเราให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใคร เราให้ความสำคัญกับการสื่อสาร รับฟังลูกค้า และการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Industry knowledge

เราคอยติดตามแนวโน้มและทิศทางความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมทางวิศวกรรม ด้วยเทคโนโลยี กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถนำเสนอทางเลือกด้านนวัตกรรมและข้อมูลเชิงลึกให้กับลูกค้า

Trust and Reliability

บริษัทของเราได้ลงทะเบียนและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการยืนยันความเชื่อถือและความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการที่มีคุณภาพระดับสูง เรามีผลงานการดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จที่ลูกค้าพึงพอใจ และให้ความไว้วางใจ
 

สิ่งที่เราทำ

จากประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม

การให้คำปรึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม  ด้วยความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ในการปรับปรุงและออกแบบระบบที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Image

การบริหารจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร

Image

การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงาน

Image

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต

การให้คำปรึกษาการออกแบบและการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษาที่เน้นการออกแบบ พัฒนา และวิจัยเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาวิธีการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับใบประกอบวิชาชีพ

Image

การออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักร

Image

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Image

การให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี IoT

การสนับสนุนงานด้านเอกสารเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ

ให้บริการคำปรึกษาเพื่อช่วยเพิ่มเติมประสิทธิภาพ และลดเวลาการทำงานของคุณโดยการจัดทำเอกสารยื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และการจัดทำเอกสารสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมไปถึงเอกสารขอรับการสนับสนุนทุนโครงการที่มีความเหมาะสมต่อแผนธุรกิจของคุณ

Image

การให้คำปรึกษาการจัดทำรายงานการจัดการอนุรักษ์พลังงาน

Image

การให้คำปรึกษาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Evaluation)

Image

การให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานด้านเอกสาร

งานจัดฝึกอบรม 
 

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมพลังงานในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมให้สามารถนำไปปรับใช้กับงาน และตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน 

Image

หลักสูตรการฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน

Image

หลักสูตรการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

Image

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมในเชิงเทคนิค 

 

ความเคลื่อนไหว

ข่าวจาก Gigajoule

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท หรือ ดูทั้งหมดที่นี่