Skip to main content

บริการของเรา

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC) ตามกฎกระทรวงฯ ในการออกแบบและปรับปรุงอาคารเพื่อให้เป็นระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเข้ากับความต้องการของคุณ

 • การตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC): เราจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของอาคารและระบบพลังงานตามมาตรฐานกฎกระทรวงฯ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • การออกแบบและปรับปรุงอาคารพลังงาน: เราจะทำการออกแบบและปรับปรุงอาคารเพื่อให้เข้ากับแนวคิดของพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
 • การวัดและการประเมินประสิทธิภาพ: เราจะทำการวัดและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน: เราจะให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการประหยัดพลังงาน
 • รายงานการประเมินและการออกแบบ: เราจะจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการออกแบบเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้อาคารของคุณมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในด้านพลังงาน และเข้ากับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน โปรดติดต่อเราเพื่อเริ่มต้นกระบวนการตรวจประเมินและปรับปรุง BEC ของคุณ!

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

 1. แบบอาคาร ไฟล์.pdf หรือ ไฟล์.dwg (แบบกระดาษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 2. ข้อมูลอาคาร

สิ่งที่จะได้รับ

 1. ผลการตรวจประเมิน คำนวณจากโปรแกรม BEC web - based ถูกต่องแม่นยำและปฏิบัติตามกฎกระทรวง BEC
 2. รายงานผลการตรวจประเมิน พร่อมคำแนะนำ
 3. แบบ ออพ. 01 และ ออพ. 02 ยื่นประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง

บริการต่างๆ

เรามีการผลิตเครื่องจักรคุณภาพสูง
และบริการสนับสนุน

เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้บุกเบิก และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยความเข้าใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในสาขาที่บริษัท

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

 • ที่ปรึกษาด้านรายงานการจัดการพลังงาน
 • ที่ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐาน LEED
 • การประเมินรหัสพลังงานอาคาร (BEC)

ออกแบบและปรับปรุง

 • โซลูชันการให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักร ความเป็นไปได้ การออกแบบเชิงแนวคิด
 • ออกแบบแบบครบวงจร + ต้นแบบ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต

 • ออกแบบสายการผลิตอาหาร
 • ปรับปรุงกระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ

ฝึกอบรม

 • BEC training สนับสนุนคุณในการเตรียมตัวให้ได้ผลสำเร็จในการสอบ BEC ด้วยการฝึกอบรมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้า

Gigajoule ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจกว่า
1,000 แห่ง ทุกโครงการ

เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้บุกเบิก มีพลวัตรและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยความเข้าใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในสาขาที่ดำเนินการ