Skip to main content

Automation machine

Submitted by admin on

บริการออกแบบและพัฒนา เครื่องจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ตั้งแต่ต้นแบบตามที่ต้องการ รวมถึงระบบที่ใช้ให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมเพื่อผลิตเครื่องดื่มทำให้มีความซับซ้อนในกระบวนการดำเนินงานเป็นเหมือนคาเฟ่อัตโนมัติ ที่นำส่วนผสมรวมกับโปรแกรมที่ตั้งค่าทำให้เกิดการผสมเครื่องดื่มที่หลากหลาย และเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น สามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย และสามารถติดตั้งในทำเลที่เป็นแลนด์มาร์ค เช่น สวนสาธารณะ รถไฟฟ้า ตลาด ฟิตเนส

อีกทั้งเป็นการโฆษณาให้กับบริษัทและเป็นการเพิ่มยอดขายอีกด้วย ซึ่งมีทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์ เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม เริ่มทำการตลาดโดยการนำตู้กดสินค้าอัตโนมัติเข้ายึดพื้นที่ทำเลสำคัญ

บริษัท จิกะจูล จำกัด มีการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบ เครื่องจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้วยความสามารถทางด้านวิศวกรรมและการจัดการด้านพลังงาน ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความหลากหลายรวมถึงใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด